புதன், 3 பிப்ரவரி, 2010

கவிதைகள்: அன்றும் இன்றும்

உணர்வுகள் பூக்கின்ற காலத்தில் கவிதைகள்

முடிவுகள் காய்க்கின்ற கோலத்தில் கவிதைகள்எண்ணங்கள் குமிழ்த்ததில் கவிதைகள்

அவையெல்லாம் வடிந்ததில் கவிதைகள்புரியாத நேரத்தின் கவிதைகள்

புரிந்ததன் சாரத்தின் கவிதைகள்பரவச பாவத்தின் கவிதைகள்

சமரச ராகத்தின் கவிதைகள்நினைத்ததை வார்த்தையாக்க கவிதைகள்

நினைத்ததை துடைத்துப்போட கவிதைகள்------சாந்தினி

1 கருத்து: